Våra Kunder och Referenser

”Ingvar Bengtson är professionell som processledare genom att bl.a. skapa stort engagemang hos medarbetarna. Han har en enorm förmåga att utgå ifrån vårt eget behov och har garanterat bidragit till förbättrat resultat.”

Niclas Fröjelin, SEB Trygg Liv

 

”Ingvar arbetar med individuell/grupputveckling genom att engagera och beröra sin publik. Han skapar en stark vilja i gruppen att reflektera över sitt egna ansvar, sin roll och sitt egna befinnande, oavsett om det är privat eller på jobbet.”

Cecilia Mannheimer, Proffice

 

”Ledarskap, laganda och motivationsprocessen har hjälpt oss att förbättra vår företagskultur. Medarbetarna är ännu mer motiverade och vi är självgående i att driva beteendeområdet på egen hand.”

Mona Österberg, VD Mercodia

 

”Processen skapar en stark vi-känsla, sammanhållning och en vilja att hjälpa varandra, att tillsammans utvecklas, både privat och affärsmässigt samt att driva företaget framåt.”

Mats Jiblom, VD Uhlmann Nordiska AB

 

”Tillsammans med Team & Ledarutveckling bygger vi en vinnande företagskultur som ligger i linje med våra värderingar, Engagemang Kompetens och Gemenskap; EKG-effekten. Den här processen ser vi som en av de viktigaste resurserna för våra framgångar.”  

Thomas Larsson, vVD WH Servicebolagen AB

 

”Boken är ett mycket användbart redskap i kvalitets- och utvecklingsarbeten inom företag och organisationer.”

Jerry Karlsson, VD SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling

 

Kontakta oss gärna för mer information och referenser