Veckans tanke

”En högre nivå på laganda, ledarskap och motivation ger nytta på många plan; på arbetsplatsen, gentemot kunder och leverantörer och i det privata livet. Några exempel är större trygghet, ökad tillit, mer vilja att hjälpa (därmed en form av internutbildning), bättre samarbete, bättre hälsa/färre sjukskrivningar, ökad kreativitet, mer tålamod, ökad självinsikt, högre energi, mer livsglädje, bättre balans privat/arbete, lättare ta kritik mm. Det säger sig självt att en sådan satsningen är en lönsam investering.”