Stimulerande samverkan med Onsala företagare.

Givande och roligt att få samverka med Onsala Företagare på dagens frukostmöte på Hamnkrogen i Gottskär. Att tillsammans lägga grunden till en vinnande kultur för Onsala företagare och bygga förståelse för hur vi skapar lustfylld och stimulerande samverkan, till nytta för företagarna och utvecklingen i Onsala. Sammankomsten präglades av stort engagemang och delaktighet, med stark energin. Härligt att det blev livliga diskussioner i de små grupperna, om betydelsen av känslors kraft kopplat till våra prestationer.