Självinsikt och Självkänsla

”Vi är alla ledare över oss själva.”

Vi har alla ett eget ansvar för våra val. Genom att reflektera över sitt beteende ökar självinsikten. Ökad självinsikt innebär att kunna välja att förbättra beteende, attityder och värderingar i den riktning som önskas.

Viljan att utvecklas är dock nödvändig och att ha en förbättringsbenägen attityd. Att vara ”modig och klok” är en bra kombination.

Om självkännedomen förbättras ökar möjligheten till att få bättre självkänsla. ”Det är svårt att få en känsla för något man inte känner till”.