Personlig utveckling

Personlig utveckling möts ofta av rädsla och en negativ inställning. Man missförstår vad det handlar om och förknippar det med terapi, problem och långtidssjukskrivning, men det är ibland skillnad på terapi och personlig utveckling.

Personlig utveckling är till för utvecklingsbenägna människor som vill upptäcka mer om sig själva, vill ta nästa steg och bli mer positiva, mer kreativa och ha roligare.

Man måste inte må dåligt för att börja med personlig utveckling, men det kan naturligtvis driva på längtan efter förbättring. Det är viktigt att öka förståelsen för hur denna förbättring ska kunna gå till och hur man kan börja respektera och lyssna på sina känslor och kroppssignaler i tid. Det handlar om att få självinsikt.

För att förstå sig själv och göra en utveckling i sitt beteende behövs ibland en förbättrad självkännedom i dåtid ofta i tidiga åldrar.

Varför Personlig utveckling?

För att

 • öka självinsikt och självkänsla
 • bli öppnare och våga visa känslor
 • bli mer trygg och självständig i dina beslut
 • bli oberoende av andras tyckande
 • få självinsikt och förståelse för vem du är
 • få mer kreativitet och energi
 • förstå andra människors behov, reaktioner och känslor
 • komma i kontakt med dina känslor och din energi för att få mer livsglädje
 • kunna påverka din hälsa för att få ett friskare liv
 • skapa bättre relationer och lära dig hantera konflikter
 • skapa harmoni och balans i arbetsliv/privatliv – få det liv du vill ha
 • undersöka dina mål i livet och hur du ska uppnå dem
 • upptäcka dina egna värderingar – vad är viktigast för dig i livet