Stresshantering – skapa harmoni och balans

Stress i arbetslivet framkallar ohälsa, men också försämrad effektivitet och kvalitet. Dessa faktorer påverkar lönsamheten och konkurrenskraften.

Det är vår moderna tillvaro med ständiga förändringar som medför en stark ökning av såväl fysisk som psykisk spänning hos allt fler människor.

”Sund egoism” och gränssättning är viktigt för att få harmoni och balans i livet.

Nedan är exempel på faktorer som kan påverka stress:

 • Inte kunna påverka arbetssituationen eller arbetstempot på jobbet
 • Att jag inte får feedback eller uppmärksamhet på jobbet
 • Att jag har dåliga eller för få relationer hemma
 • Att jag aldrig får vara ensam utan har folk omkring mig hela dagarna
 • Arbetets mål fullständigt kör över mina egna mål
 • Att jag känner mig utanför
 • Att jag känner meningslöshet och tristess
 • Att jag känner mig otillräcklig och får skuldkänslor

De flesta sjukdomar som vi drar på oss idag har något med stress att göra. Kroppen och psyket ger signaler om att något är fel. Symptomen kan exempelvis vara huvudvärk, trötthet, ont i magen, ont i hjärtat, koncentrationssvårigheter, oro, rädsla, ångest.

Hur ska jag lära mig att hantera min stress och må bättre?

 • Genom att göra en stressprofil för att se vad som stressar mest och en individuell handlingsplan
 • Att förstå skillnaden på omedveten inre stress jämfört med yttre stress
 • Inse att förbättrad självkännedom minskar inre stress
 • Träna mig att förstå mig själv bättre och varför jag blir stressad
 • Träna mig att förstå mina kroppsliga och psykologiska signaler
 • Träna mig att älska och acceptera mig själv