Vad blir nyttan och effekterna om ledarskap, laganda och motivation förbättras?

Bättre laganda, större delaktighet på alla nivåer i företaget/organisationen, ökad öppenhet och motivation, tydligare kundorientering, självgående och långsiktig utveckling, tydligt resultat. Nedan följer ytterligare exempel på nyttan och effekterna.

Arbetet/internt:

 • Stolthet
 • Kamratskap och samhörighet
 • Glädje
 • ”Friskhet”
 • Lojalitet
 • Öppenhet och rakare kommunikation
 • Förtroende
 • Effektivitet
 • Hjälpsamhet och samverkan
 • Tillit och trygghet


Kunder/externa kontakter:
 

 • Förtroende
 • Merförsäljning
 • Goda rykten och marknadsföring
 • Trovärdighet
 • Lagandan smittar av sig 

Privata livet:

 • Stresshantering och balans
 • Självkännedom och självkänsla
 • Konflikthantering
 • Föräldraskap
 • Gränssättning, ”sund egoism”,
 • Mer energi