Mental Rådgivning

En del av Team & Ledarutvecklings uppdrag handlar om idrottspsykologiskt stöd till förbundskaptener, förbund, tränare och aktiva idrottsutövare.
Samarbeten har pågått till och från med exempelvis Sveriges Olympiska Kommitté och Riksidrottsförbundet.

Vår bild av hur man blir ”världsmästare” som mental rådgivare är att man är införstådd med och klarar av att genomföra följande områden:

Den aktive är ”chef/beställare”

Eftergymnasial utbildning inom psykologi/sociologi/pedagogik

Rådgivaren ser den aktive ur olika perspektiv; individuellt och som del i ett kulturellt sammanhang

Den aktive bestämmer upplägg, hur ofta man ses och typ av kommunikation mm

Rådgivaren använder verktyg som är grundade i forskning och beprövad erfarenhet

Rådgivaren har egen erfarenhet av elitidrott

Rådgivaren har praktiserat som tränare/instruktör

Rådgivaren ska leva som han/hon lär, det vill säga, träna, vara sund och själv arbeta prestationsorienterat och med målbilder

Rådgivaren ska se till den aktives hela situation och hjälpa till att välja arbetsområdet, utifrån vad som kan ge bäst resultat för den aktive

Väletablerade och vetenskapligt utformade tester/enkäter kan användas vid kartläggning och testning av den aktives behov och som hjälpmedel under arbetets gång

Kontrakt för samarbetet utformas av rådgivaren, den aktive och eventuell annan berörd part

Förmåga till att bygga en kultur i hela förbundet och runt den aktive (ledarskap, laganda, motivation) Detta innebär ett helhetskopplat grepp i processform.