Ledarskap

Ledare ansvarar för andra människors utveckling och motivation. Ledarskapet påverkar medarbetarnas prestationsförmåga och engagemang. En ledare är en person i relation till skillnad från en chef som är en person i position.

Ett bra ledarskap kännetecknas av bland annat följande kriterier:

  • God självinsikt och utvecklingsbenägenhet (operativt/beteende)
  • Engagemang i andras utveckling
  • Kontakt, bjuda på sig själv, öppenhet, frågande och förankrande beteende
  • Förmåga att skapa laganda, coaching
  • Insikt i hela lagets styrkor och svagheter
  • Förmåga att ta tag i känslomässiga problem – empatiförmåga
  • Handfasthet
  • Leva som man lär – vara en god förebild
  • Synliggöra mål – både operativa och beteendemässiga
  • Vara prestationsinriktad

Laganda

För att skapa laganda krävs kontakt/öppenhet, delaktighet, operativa och beteendemässiga mål. Laganda skapas genom att alla har en god kontakt och kännedom om varandra. Delaktighet innebär att alla lagmedlemmar vet vilka mål och spelregler som laget har satt upp, både operativt och beteendemässigt.

Att tillhöra ett lag innebär att jag kan identifiera mig med andra människor med samma värderingar. Jag blir sedd för den jag är och samtidigt en del av en grupp.

Alla vet vad som gäller. En för alla, alla för en.

Motivation

De motivationsfaktorer som styr dagens människor är till 90% beteendemässiga. Det vill säga att människor bryr sig mer om att bli sedda och uppskattade på sin arbetsplats än om de materiella omständigheterna. Medarbetare vill kunna påverka sin egen och företagets utveckling i allt högre grad.

De så kallade ”mjuka” värdena blir allt mer viktiga. Medarbetare som mår bra, upplever mindre stress, delar med sig av sina kunskaper och blir uppskattade för det de presterar påverkar företagets ekonomiska resultat positivt.