Känslors kraft i företagskulturen och Ketchupeffekten

Ledarskap, Laganda och Motivation

Om man målmedvetet och länge skakar en ketchupflaska vet alla vad som händer. Det är dock inte självklart hur man går tillväga för att uppnå motsvarande effekt när man vill utveckla lagandan i ett företag eller i en organisation.

Ingvar Bengtson har utvecklat en metod för att förbättra laganda, ledarskap och motivation, LLM-processen. Den bygger på att alla medarbetare på alla nivåer engageras i en ständigt pågående förbättringsprocess.

I boken ”Känslors kraft i företagskulturen” visar Ingvar nyttan vad som krävs, det vill säga vilka förutsättningar som måste finnas i företag och organisationer. Ingvar ger också konkreta exempel på hur man skapar långsiktig laganda, ledarskaps- och motivationsutveckling som leder till en garanterad resultatförbättring i ett självgående system.

Motiverade, engagerade medarbetare och ledare är nyckeln till framgång för dagens företag. Det gäller att skapa en gemensam värdegrund där medarbetarna känner sig delaktiga och strävar efter att uppnå samma mål. Inom idrottsvärlden är det likartat med att långsiktigt skapa en vinnande kultur i laget som leder till känslor som tillit och samhörighet med fokus på prestation.

I uppföljaren till boken ”Ketchupeffekten”, ”Känslors kraft i företagskulturen”, tar Ingvar resonemanget vidare hur Ledarskap, Laganda och Motivation skapar förutsättningar till lönsamhet.

Köp boken här