Mental rådgivning inom idrott

Team & Ledarutveckling erbjuder skräddarsydd mental rådgivning inom idrott för exempelvis klubbar, föreningar, lag, elitidrottsutövare på olika nivåer och åldrar. Vi arbetar kort- och långsiktigt på ett övergripande plan med alla berörda.

Vi förbättrar

  • Laganda och hur man bygger en värdegrund/kultur
  • Individuell beteendemässig utveckling kopplad till lagandan
  • Ledarskap, coaching, tränarrollen i linje med värdegrund/kultur
  • Föräldracoaching
  • Mentalt tänkande/idrottpsykologisk rådgivning där bland annat prestationsorienterat synsätt ingår

Kontakta oss för mental rådgivning/tidsbokning.

Läs mer om Ledarskap, Laganda, Motivation, Nyttan och effekter