Föreläsning i Malmö

Den 11 april föreläser Ingvar Bengtson i Enablements regi i Malmö. Det blir en eftermiddag där deltagarna får insikt i vilken nytta och vilka effekter vi får i en organisation om laganda, motivation och harmoni stärks. Vi ska ta reda på vilka förutsättningar och krav som gäller för att kvalitetssäkra en kultur som främjar kreativitet och stävjar stress. Hur går man konkret tillväga och skapar en företagskultur som bidrar till innovation, utveckling och kundnytta?