Häftigt!

Ingegärd Johansson på Gäsene mejeri sätter beteendemål på sig själv. Rörd över all positiv feedback, häftigt!