Veckans tanke

”En högre nivå på laganda, ledarskap och motivation ger nytta på många plan; på arbetsplatsen, gentemot kunder och leverantörer och i det privata livet. Några exempel är större trygghet, ökad tillit, mer vilja att hjälpa (därmed en form av internutbildning), bättre samarbete, bättre hälsa/färre sjukskrivningar, ökad kreativitet, mer tålamod, ökad självinsikt, högre energi, mer livsglädje, bättre balans privat/arbete, lättare ta kritik mm. Det säger sig självt att en sådan satsningen är en lönsam investering.”

Veckans tanke

”Positivt att medvetenheten kring hur man kan kvalitetssäkra och verksamhetsstyra känslor ökar. Känslors kraft i företagskulturen är basen för kundorientering med bättre lönsamhet.”

Ingvar Bengtson

Veckans tanke

”Jag vill arbeta för att göra det tydligt för våra ungdomar vilken enormt stor nytta de kan ha av idrotten i sin framtida roll på arbetsmarknaden. Laganda, ledarskap och personlig utveckling i idrottssammanhang leder till insikter, erfarenheter och egenskaper som är mycket eftertraktade inom näringslivet.”

Ingvar Bengtson